VÁLVULA MARIPOSA
VÁLVULA MARIPOSA
								 VÁLVULA BOLA DOBLE UNIÓN AMERICANA
VÁLVULA BOLA DOBLE UNIÓN AMERICANA
VÁLVULA BOLA COMPACTA
VÁLVULA BOLA COMPACTA
								 VÁLVULA RETENCIÓN BOLA LIBRE DOBLE UNIÓN AMERICANA
VÁLVULA RETENCIÓN BOLA LIBRE DOBLE UNIÓN AMERICANA
VÁLVULA DIAFRAGMA
VÁLVULA DIAFRAGMA